Cxapitro 1, lasta peco

Do venis tempo rakonti iom pri Natali kaj ŝia leteramiko Rikardo kaj plu montri la korespondadon kun Brigitte, kiu provas krei novajn vortojn en esperanto kaj eĉ dubas pri vereco de la tradukita fare de Zamenhov preĝo "Patro nia". Fine de la peco la aŭtoro kaj la legantoj ekscias de Natali treege ĝojan novaĵon.

      Tiutempe mi jam sciis iom pri korespondado de Natali kun ili ambaŭ. Iam Natali rakontis al mi pri iu stranga korespondanto, kies retadreson ŝi trovis unu jaron antaŭe en edukado.net. Ŝi skribis al li kaj baldaŭ sendis laŭ lia peto sian foton. Rikardo skribis, ke li estas masaĝisto de piedplandoj. Sed ankaŭ bestkuracisto - Nov-Jorka firmao sendadas lin al Brazilo kaj aliaj landoj kuraci grandajn bestojn en zooparkoj.  Plej ofte li loĝas en Brazilo, kie abundas laboro por li. Lia familio loĝas en Nov-Jorko.  

   La unuaj leteroj mirigis kaj senrevigis ŝin. “Li avertis, ke li estas neordinara, sed ja ne tiomgrade!” -  sincere indignante, emocie parolis al mi Natali. “Spiritismo, piedetoj, pli ĝuste piedplandoj… Mi sendis al li foton – mi kuŝas surdivane, nenio ekstravaganda, foto kiel foto: vestita, nur la piedoj nudaj. Sed estis somero. Kiuj ŝtrumpoj somere en Jalto? Kaj komenciĝis! Ĉu mi timas tikladon? Mi vere timas. Kaj li ekĝojis – vidu, ĉiuj liaj amikinoj timis tikladon kaj al li plaĉis tikli iliajn plandojn…”

    Natali tiam longe parolis pri li: ke li okupiĝas pri spiritismo, kiu estas  tre disvastigita en Brazilo, ke li havas spiritan patrinon en spirita mondo k.a. Fine ŝi ekkoleris kaj skribis, ke korespondado je tiuj temoj ŝin ne interesas. Tio okazis fine de aprilo 2005j. Responde venis jena letero, kies lingvaĵon mi tradukis al normala esperanto, ĉar ĝi similas tiun de Brigitte.

Saluton!

 Mi tre bedaŭras, mi amas vin kiel amikinon, estimas vin kiel homon kaj ne volas vundi. Ne komprenas, kial vi timas min, mi ja tre-tre amas vin (certe, kiel amikinon).                                                                                Eble en via lando homoj timas spiritojn, sed mi asertas, ke ili ekzistas kaj ke ili, kiel ni,  estas bonaj kaj malbonaj. Estas malfacile diri al vi “timu antaŭjuĝojn”, ĉar pro mia kredo vi ĉesos skribi al mi. Mia koro doloras, ĉar mi ne volas perdi vin. Tial mi promesas ne plu skribi pri spiritoj. Ja se mi perdos vin, mi neniam ekkonos viajn piedetojn.                                                                                                                      Bonvolu akceptu min tia, kia neideala mi estas. Mi estas granda, forta, okupiĝis pri karate, ajkido… sed mi konfesas al vi, ke mi kapablas plori. Versajne ĉi letero estas lasta kaj mi ploras. Jes, ĉi letero – konfeso je amo, sed kun estimo. Mi neniam forgesos vin. Mi rigardas foton de viaj piedetoj kaj imagas, kiel mi amas ilin.  Mi deziras al vi multe da lumo, paco, sincere petas ne koleri.                                              Mi estas stranga homo… pardonu, se mi ofendis aŭ vundis vin. 

       Kaj Natali kompatis lin, ĉar ekdubis. "Sed se ĉio ĉi estas vero? - parolis ŝi al mi - Ne povus ja malbona homo skribi tiel sincere!" Kaj la korespondado daŭris. Rikardo tuj skribis al ŝi longan leteron, el kiu mi aperigas nur la parteton. 

 Saluton !                                                                                                                                                        Min ĝojigis via letero. Mi jam pensis, ke neniam povos legi viajn dolĉajn leterojn. Hodiaŭ mi povas ekdormi feliĉe. Mi promesis ne skribi pri la spiritoj, sed ne promesis silenti pri viaj belaj piedetoj, tio ne eblas. Mi kun admiro tralegis fine de la letero “Via Natali”.  Mi faros cxion por fari vin feliĉa.

    De la strangulo, kiu amas vin de la Kapo ĝis la Piedetoj!

    Baldaŭ  Rikardo  proponis al Natali ekkorespondi kun Brigitte, kun kiu konatiĝis en iu brazila esperanto-babilejo. Li komence ne kredis, ke ŝi estas nur 8-jara, ĉar  lin mirigis ŝia ne laŭaĝa intelekto. Sed poste  ili konatiĝxis en iu esperanto-renkontiĝo kaj tuj eksentis, ke komprenas unu la alian je duonvorto. Eĉ pli – evidentiĝis, ke Brigitte estis lia spirita patrino en pasinta vivo. Tiaj strangaĵoj... Sxiaj gepatroj estas esperantistoj. Vojaĝante tra la  mondo pro laboro, ili ofte konfidas al li Brigitte, kiu loĝas ĉe li en Brazilo kaj ankaŭ vojaĝas al multaj landoj. Kaj Natali skribis al Brigittre, ĉar ŝi volis pli multe scii pri Rikardo.  
    12-an de majo 2005 ŝi ricevis respondon. Brigitte skribis, ke multe vojaĝas kaj tial preskaŭ ne havas geamikojn samaĝajn, tamen konatiĝis kun multaj interesaj homoj, vidis belajn lokojn, renkontis multajn esperantistojn. Ŝi ankaŭ skribis, ke Rikardo, kiun ŝi karese nomis Sereno, studis masaĝon de piedoj en multaj landoj kaj nun estas specialisto, kiu multe perlaboras kaj povus eĉ ne labori kiel bestkuracisto. 22-an de majo ŝi renkontiĝos kun Sereno en Afriko kaj senpacience atendas, kiam li tiklos ŝiajn piedojn. La letero finigxis tiel: "Mi tuj sendos al vi foton de miaj piedetoj. Cxu vi jam tiklis virinajn piedojn? Cxu volas provi la miajn?  JA POSELAJU 22 POCELUJA TEBE."
    La letero tre kolerigis Natali: "Brigitte, vi estas nenormala etulino. Mi ne komprenas, kion vi volas. Mi ja estas normala junulino - virinaj piedoj min ne interesas."
  Kaj tuj sekvis ecx pli stranga por la 9-jara knabino respondo:
   "Dankon por la "nenormala etulino". Vi estas prava, mi estas tia. Mi volus edzinigxi al viro, kiu amus la tutan mian korpon (fizikan kaj ne materian), kiu masagxus miajn piedojn, tiklus ilin, flarus ilin kaj post horo farus kun mi agrablan sekson. Kaj post tio anstataux fumi flarus kaj mordetus miajn piedetojn. Cetere, miaj piedetoj bonodoras... Cxu vi ne kontrauxas, se ni parolos kun vi pri sekso?"
Natali mirigis  tio, sed ... la nova generacio, francino... kaj sxi simple ignoris la proponon.           
          Jen kiel !!!  Neatendite? Sed ne forgesu, ke cxi leteron mi tralegis nur post unu jaro.  Kaj nun ni revenu al mia korespondado kun sxi.
 
 

Original Message-----                                                                                                                From: brigitte monfort [mailto:gutodeamo@gmail.com]                                                            Sent:  February 24, 2006 1:16                                                                                                                                                                        To: Jefim Z                                                                                                                                Subject: Patro Nia

                          PATRO  NIA 

            Patro nia kiu estas en la cxielo, 

           Via nomo estu sanktigita. 

           Venu via regno, plenumigxu via volo,

           Kiel en cxielo, tiel ankaux sur la tero.  

           Nian panon cxiutagan donu al ni hodiaux. 

           Kaj pardonu al ni niajn sxuldojn, kiel ankaux  

           Ni pardonas al niaj sxuldantoj. 

           Kaj ne konduku nin en tenton, 

           Sed liberigu nin de la malbono. 

                                                                  ( Sankta Mateo 6:9-13)  

          Saluton mia tre karulo amiko !

Mi multo sxatas vin. Cxu vi rimarkis ke mi komencis cxi tiun leteron kun la pregxo Patro  Nia.  Mi havas dubon pri tiun tradukon. Mi scias ke S-ro Zamenhof  ne estis religiema, sed li estis tre inteligenta viro. Pro tio mi kredas ke li ne estis kiu tradukis Patro Nia, kiun mi sendas.

  Mi estos pli klara - mi ne komprenas kial tradukisto (mi ne kredas ke estis Zamenhof) uzis imperativo (U). La tradukado estas peza kaj stranga, relegu antaux lasta frazo "..ne  konduku nin en tenton.. "  Kiel Dio povas konduki nin je tento !!! Mi demandas vin, cxu finajxo U signifas ordonon, tipon de trudon? En la frazo "Kaj pardonu al ni..." tiu kiu pregxas donas ordonon al Dio!  Mi estas konfuza! Cxu vi povas ekspliki min la korekta uzado de imperativa formo?  

     Mi havas amikinon el Israel kiu parolas la arameon lingvon kaj sxi tradukis  vera  “Patro Nia” de aramea lingvo al Angla lingvo sen imperativo. 

    La nomo de mia "amiko" estas  Rikardo, sed mi vokas lin Sereno, kio en la portugala lingvo signifas kvieta...mi multo sxatas lin cxar li tiklas miajn piedojn...   

    Jefim vi ne respondis mian demando pri piedetojn !!! mi demandis vin se mi povas uzi (skribi)  pienjo  karesa nomo por piedo, kiel  oni uzas por  "panjo" .                

  Do vi konas Natali! Tio estas interese, Natali estas mia tre dolcxa fratino, fratino de koro,  mi multo sxatas sxiajn leterojn, sed ne jxaluzu, cxar vi  ankaux estas ene mia koro.  Amiko - ne estis  hazardo ke ni konigxis, nun mi ne povas diri sed en venonta letero vi komprenos  ke  tio apartenas al planojn de  Dio. 

    Miajn piedetoj sendas kisojn al vi, kaj mi ankaux  !!!!!!!!!!!!!!!!!


 От: Ефим [tero@yalta.us]
Отправлено: 26 февраля
2006 г. 16:01
Кому:
Brigitte Monfort
Тема:
grava mesagxo de Jefim al Gitti kaj Richard
Важность: Высокая 

 

 

Sal, kara!

 Natali diris al mi, ke vi jam estas en Francio. Mi ankaux eksciis, ke vi kun Rikardo, fiancxo de Natali, estos en Jalta en marto. Cxu vere?  Nekredeble!!! Hura!!! 

  Mi estus ege gxoja renkonti vin ambaux. Ni montros al vi interesajn lokojn en Jalta,  montaron.  Kaj mi instruos al vi diversajn E-kantojn. Mi enmetas apartan leteron al Rikardo, bonvolu doni gxin al li.

 Nun pri viaj demandoj.

Pri la vorto pienjoj, kiun vi kreis. Mi ial pensis, ke gxi signifas piedoj en la portugala, cxar vi de tempo al tempo uzas portugalan lingvon en la leteroj. Esperanto estas krea, arta lingvo, en esperanto oni ofte kreas tute nekutimajn vortojn. Ankaux la via havas rajton ekzisti kiel karesa vorto por virinaj piedoj.                                                                                                                                                            Pri la Patro NIA.  Gxi vere estas  traduko de Zamenhof. Li uzas la imperativon. Mi komprenas viajn dubojn. Via demando estas ne facila. En rusa lingvo imperativo ne nepre signifas ordonon aux postulon, gxi povas signifi instigon, peton. En la verso la verboj en imperativa formo signifas peton. Cxi-cele en esperanto oni preferas uzi formon "bonvolu": bonvolu doni, bonvolu pardoni. Zamenhof ne uzis "bonvolu" por kurtigi la frazojn, cxar en la originalo estas kurtaj frazoj.                                                                                                Vi skribis, ke en aramea lingvo en la pregxo anstataux imperativo estas uzata formo de nuna tempo.  Mi dubas, ke la pregxo estis en aramea lingvo, versxajne en la greka, cxar la pregxo estas el la Nova testamento. 

 Mi ne povas muziki, mi ecx havas mian kanton, kiu klarigas la kauxzon, kial mi kantas je ies gitara akompano, kvankam provis memstare lerni pianon kaj trumpeton.   

Cxu vi bone ludas gitaron?  Mi tre sxatas bardajn kantojn, kiujn oni kantas je gitara akompano. 

 Cxu mi respondis al cxiuj viaj demandoj?  

   Gitti, kara, rigardu sube korektojn de viaj eraroj. Vi denove faras la samajn erarojn: uzas akuzativon, kvankam antaux la substantivo estas prepozicio. La korektado forprenas multe da tempo kaj rezulte mi malpli multe skribas al vi interesajxojn.

 Cxu vi bone komprenas miajn leterojn? Se estas lokoj, kiuj sxajnas al vi strangaj gramatike, bonvolu skribi.

 Kiom da korespondantoj vi havas en esperanto?

    Sxtelante vian frazon, mi sendas al vi  mil kisojn je odoro de la Nigra Maro.

Amike - Jefim


-----Original Message-----
From: brigitte monfort [mailto:gutodeamo@gmail.com]
Sent: Tuesday, February 28, 2006 7:39 PM
To: Jefim Z
Subject:

 Saluton !

    Jes ! mia karulo amiko, mi estas en Francio -  en St. Etienne, morgaux mi promenos per helikoptero, post  mi kaptos fisxon ( mi preferas verbon FISXI ...mi profitas por demandi vin. Se fisxi estas kapti fisxojn, do cxevali estas kapti cxevalojn cxu ?  sxarki estas kapti sxarkojn ?)    

  Mi ludas gitaron, sed mi havas kelkajn malfacilecon por verki miajn proprajn muzikojn.  

  Jefim, mi pensas ke mi bone komprenas viajn leterojn. Mi dankas al S-ro Zamenhof por tutajn geamikojn mi faris (mi ne komprenas por kio mi havas multajn malfacilecon kun akuzativo   - mi petegas vin  iomete da pacienco kun miajn eraroj  de Esperanto).

     Vi demandis al mi kiom da korespondantojn   mi havas.   Entute mi havas 34 korespondantojn en la fizika mondo, sed en Jalta mi korespondas  nur kun vi kaj Natali.

     Diru al mi, kiam vi parolas kun Natali, kia lingva vi uzas ?  Mi havas 10 korespondantojn el Brazilo,  mi havas korespondantojn el  Kubo, Israelo, Pollando, Finnlando,  Insulo de Malto, Japanio, Cxinio, Tajlando, Italio.

   Jefim mi lernis multo de miaj geamikoj de tuta mondo.

   En cxi tiu letero mi sendas al vi foton de instrumento nomata en portugala lingvo "Cavaquinho"   {Kavakino}, gi havas kvar sxnurojn (Re-Si-Sol-Re) .                     Mia karulo amiko tuj mi sendos desegno de vi farita  de min..

Kisoj..   

 

От: Ефим [tero@yalta.us]
Отправлено: 2 марта
2006 г. 10:36
Кому:
Brigitte Monfort
Тема: RE: Jorge Aragгo

Kara Gitti!

 Mi respondas al via demando kaj en aparta letero korektas la erarojn.

Verboj “fisxi”, “cxevali”, sxarki” ne gxustas. La gxustaj verboj estas “fisxkapti” ktp.

Mi donis vian adreson al E-instruisto el Barato. Eble al vi skribos iu infano, kiu lernas esperanton.

 Atendas la bildojn. Amike  – Jefim


.